Офіційний веб-сайт
Сьогодні у нас: 15.07.2024 року

pogreb_miskrada@ukr.net
+380 (4346) 21463

  Що потрібно знати про медичний огляд

  Медичний огляд – це комплекс медичних втручань, що проводяться з метою виявлення патологічних станів, захворювань і факторів ризику їх розвитку. Проведення медогляду має на меті дати всебічну оцінку стану здоров'я певних категорій осіб та визначити можливість виконання ними відповідних трудових обов'язків.

  Медичні огляди поділяються на:

 • попередній – перед прийняттям на роботу;
 • періодичний – через певний проміжок часу, протягом трудової діяльності працівників;
 • позачерговий – ініціатором якого може виступати як сам працівник, так і роботодавець.

  Попередній медичний огляд проводиться під час прийняття на роботу з метою:

 • визначення стану здоров'я працівника, реєстрації вихідних об'єктивних показників здоров'я та можливості виконання без погіршення стану здоров'я професійних обов'язків в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу;
 • виявлення професійних захворювань (отруєнь), що виникли на попередніх виробництвах та попередження виробничо зумовлених і професійних захворювань (отруєнь).

  Періодичний медичний огляд проводиться з метою:

 • своєчасного виявлення ранніх ознак гострих і хронічних професійних захворювань (отруєнь), загальних та виробничо зумовлених захворювань у працівників;
 • забезпечення динамічного спостереження за станом здоров'я працівників в умовах дії шкідливих та небезпечних виробничих факторів і трудового процесу;
 • вирішення питання щодо можливості працівника продовжувати роботу в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних виробничих факторів і трудового процесу;
 • розробки індивідуальних та групових закладів охорони здоров'я та реабілітаційних заходів працівникам, що віднесені за результатами медичного огляду до групи ризику;
 • проведення відповідних оздоровчих заходів.

  Позачерговий медичний огляд проводиться:

 • за заявою працівника, якщо останній вважає, що погіршення стану його здоров'я пов'язане з умовами праці;
 • за ініціативою роботодавця, якщо стан здоров'я працівника не дає змоги йому виконувати свої трудові обов'язки.

  Згідно ст. 169 Кодексу законів про працю України щорічний медичний огляд осіб до 21 року є обов'язковим. Нормами ст. 191 КЗпП України та ст. 11 Закону України "Про охорону праці" усі особи молодше 18 років приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду і в подальшому, до досягнення 21 року, щороку підлягають обов'язковому медичному огляду.

  На виконання ст. 21 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб", постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 № 559 затверджено Порядок проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів та видачі особистих медичних книжок і Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам (далі – Перелік). Переліком виділено 28 підприємств та організацій, працівники яких зобов'язані проходити медичні огляди. Відповідно до цього Порядку проводяться обов'язкові попередні та періодичні профілактичні медичні огляди працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб та видача їм особистих медичних книжок.

  Крім цього, обов'язковий профілактичний медичний огляд проводиться з метою професійного добору та для працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці (визначені Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України 21.05.2007 р. №246 (Додаток 4).

  Обов'язкові медичні огляди проводяться за рахунок роботодавців (підприємств, установ, організацій або фізичної особи-суб'єкта підприємницької діяльності, що використовує працю найманих працівників). Громадяни, які займаються індивідуальною діяльністю, проходять медичний огляд та отримують особисту медичну книжку за власні кошти.

  Наказом Міністерства охорони здоров'я від 23.07.2002 р. №280 затверджено Перелік необхідних обстежень лікарів-спеціалістів, видів клінічних, лабораторних та інших досліджень, що необхідні для проведення обов'язкових медичних оглядів та періодичність їх проведення.

  Терміни проведення обов'язкових медичних оглядів встановлюються Міністерством охорони здоров'я (у разі погіршення епідемічної ситуації, за поданням головного державного санітарного лікаря, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування можуть приймати рішення щодо проведення позачергових обов'язкових медичних оглядів). Законодавством визначено, що роботодавці несуть відповідальність за своєчасність проходження працівниками обов'язкових медичних оглядів та за шкідливі наслідки для здоров'я населення, спричинені допуском до роботи осіб, які не пройшли обов'язковий медичний огляд. Працівники, які без поважних причин не пройшли у встановлений термін обов'язковий медичний огляд у повному обсязі, від роботи відсторонюються і можуть бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності.

  З 24.02.2022 р. в Україні діє воєнний стан, проте сьогодні відсутні нормативно-правові акти або інші розпорядчі документи, на підставі яких роботодавець може перенести строк проведення медичного огляду працівників чи допустити до роботи працівника, який медогляд не пройшов. Воєнний стан не впливає на порядок проходження обов'язкових медичних оглядів.

  Вінницьке районне управління Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області

 

 

Органи влади