Аналіз регуляторного впливу проекту рішення міської ради „Про затвердження тарифів на окремі види ритуальних послуг”

  Цей аналіз підготовлено згідно зі ст. ст. 1, 4, 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».

  1.Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання.

  Регуляторним актом пропонується встановити порядок, який буде загальнообов'язковий для виконання на території міста всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства, за порушення яких передбачена відповідальність згідно норм чинного законодавства.

  Слід зазначити, що регуляторний акт містить конкретизовані вимоги щодо надання ритуальних послуг.

  Ще->