Аналіз регуляторного впливу проекту рішення міської ради «Про затвердження тарифів на послуги, які надаються КП «Погребищекомунсервіс» на водопостачання та водовідведення»

  Документ містить обґрунтування необхідності державного регулювання шляхом прийняття регуляторного Акта рішення сесії щодо тарифів на послуги, які надаються КП «Погребищекомунсервіс» на водопостачання та водовідведення. Проект рішення Погребищенської міської ради «Про затвердження тарифів на послуги, які надаються КП «Погребищекомунсервіс» на водопостачання та водовідведення по м. Погребище» розроблено постійною комісією міської ради з питань планування бюджету, фінансів та цін спільно з виконавчим органом міської ради, ст.8 Закону України «Про основні засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з метою забезпечення вимог споживачів комунальних послуг та встановлення економічно обґрунтованих тарифів на водопостачання та водовідведення.

Аналіз регуляторного впливу супроводжує вказаний проект рішення міської ради як регуляторний акт.

  1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом впровадження запропонованого регулювання.

  Згідно п.2 ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до повноважень виконавчих органів сільських, селищних і міських рад відноситься встановлення в порядку і межах визначених законодавством тарифів на побутові, комунальні, транспортні та інші послуги.

  З часу прийняття рішення щодо тарифів на послуги, які надаються КП «Погребищекомунсервіс» на водопостачання та водовідведення по м. Погребище» зросла вартість електроенергії, вартість паливно-мастильних матеріалів та інших складових, які суттєво впливають на собівартість постачання питної води та водовідведення, внаслідок чого діючі тарифи не забезпечують рентабельної роботи КП «Погребищекомунсервіс».

  У зв’язку із обмеженістю та дефіцитом фінансових ресурсів не має можливості розвивати та утримувати в належному технічному стані та експлуатувати системи водопостачання та водовідведення.

  Рішення розроблено відповідно до вимог Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про ціни та ціноутворення», «Про житлово-комунальні послуги», «Про питну воду та питне водопостачання», інших нормативно-правових актів.

  2. Визначення цілей державного регулювання.

  Основним завданням регуляторного акта - проекту рішення міської ради «Про затвердження тарифів на послуги, які надаються КП «Погребищекомунсервіс» на водопостачання та водовідведення по м. Погребище» є:

 • Державне управління і регулювання відносин у сфері питної води та питного водопостачання;
 • Пріоритетності питного водопостачання перед іншими видами спеціального водокористування;
 • Гарантованого першочергового забезпечення питною водою населення для забезпечення питних, фізіологічних, санітарно-гігієнічних та побутових потреб;
 • Раціонального використання питної води;
 • Науково обґрунтованого нормування якості питної води, нормативів її споживання та формування тарифів на послуги централізованого водопостачання і водовідведення;
 • Наближення вимог державних стандартів на питну воду, технологій виробництва питної води, а також засобів вимірювання і методів оцінки до відповідних стандартів, технологій, засобів і методів, прийнятих у Європейському Союзі;
 • Запобіжного характеру заходів щодо охорони джерел і систем питного водопостачання;
 • Дотримання оптимального балансу використання поверхневих і підземних вод для питного водопостачання;
 • Обов’язковості державної експертизи і оцінки експлуатаційних запасів підземних вод для питного водопостачання;
 • Обов’язковості державної екологічно і санітарно-епідеміологічної експертизи проектів господарської, інвестиційної та іншої діяльності, яка може негативно вплинути на стан джерел і систем питного водопостачання;
 • Економічного стимулювання раціонального використання питної води споживачам;
 • Відшкодування збитків, завданих внаслідок порушення законодавства у сфері питної води та питного водопостачання;
 • Забезпечення вільного доступу до інформації про якість питної води, стан джерел та систем питного водопостачання, порядку формування нормативів питного водопостачання та тарифів на послуги централізованого водопостачання і водовідведення;
 • Додержання єдиних правил, норм і стандартів усіма суб’єктами відносин у сфері питної води та питного водопостачання;
 • Ліцензування господарської діяльності із централізованого водопостачання і водовідведення.

  3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного.

  Альтернативних способів вирішення проблеми немає.

  4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.

  Реалізація запропонованого регулювання буде здійснюватися шляхом впровадження наступних заходів: прогнозування разових та постійних надходжень за надані послуги з водопостачання та водовідведення; створення привабливого інвестиційного клімату та подальшого розвитку комунального підприємства; впровадження механізмів стимулювання КП «Погребищекомунсервіс» щодо розвитку сфери послуг.

  Інформаційно-рекламні:

 • Невідкладне оприлюднення нового регулювання через місцеві засоби масової інформації;
 • Забезпечення можливості одержання населенням, суб’єктами господарювання всіх форм власності інформації щодо тарифів на водопостачання та водовідведення;
 • Запровадження системи громадського обговорення проекту регуляторного акта, що пропонується з метою отримання зауважень і пропозицій.

  5. Обгрунтування можливості досягнення встановлення цілей прийняття запропонованого регулювання акта та оцінки можливості впровадження і виконання вимог регулювання акта.

  Регуляторний акт не має чіткого періодичного впливу. В якості періоду, за який будуть здійснюватися розрахунки, має бути один рік дії регуляторного акта, що аналізується.

  Міський голова А. Білик

  Ще->