Рішення Погребищенської міської ради № 11 від 09 грудня 2015 р.

  «Про міський бюджет на 2016 рік»

  Керуючись ст. 71 п.8 ст. 78 Бюджетного Кодексу України, п. 23 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та погодженням постійної комісії міської ради з питань планування бюджету, фінансів та цін, сесія міської ради

  вирішила:

  1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету на 2016 рік в сумі 10382640 грн.. Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 6001500 грн., субвенція з районного бюджету 3869640 грн., спеціального фонду бюджету 511500 грн., у тому числі бюджету розвитку 93000 грн (додаток № 1).

  2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2016 рік у сумі 10382640 грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 8651140 грн. та видатків спеціального фонду бюджету 1731500 грн. за головними розпорядниками коштів (додаток № 2).

  3. Установити профіцит загального фонду міського бюджету в сумі 1220000 грн. джерелом покриття якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток № 5)

  4.Установити дефіцит бюджету розвитку (спеціального фонду) міського бюджету в сумі 1220000 грн., джерелом покриття якого визначити: - надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду в сумі 1220000 грн.

  5. Установити розмір оборотного залишку бюджетних коштів міського бюджету у сумі 10000 грн..

  6. Затвердити перелік об’єктів (додаток № 3), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку.

  7. Затвердити обсяг міжбюджетних трансфертів, що передаються із загального фонду міського бюджету до районного бюджету на 2016 р. ( додаток 4):

- субвенція районному бюджету для здійснення компесаційних виплат фізичним особам, які надають соціальні послуги, відповідно постанови КМУ № 558 – 150000 грн.

  8. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду місцевого бюджету на 2016 рік за їх економічною структурою:

- оплата праці; нарахування на заробітну плату, придбання медикаментів та перев»язувальних матеріалів, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, поточні трансферти населенню, поточні транферти органам державного управління інших рівнів.

  9. Розпорядником коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством країни умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв»язку, які споживаються бюджетним установами. Затвердити ліміти споживання енергонісіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань:

  010116 2273 - 2823 кВ;
  070101 2273 - 120968 кВ
    2274 - 102941 м3;
  110201 2273 - 24194 кВ;
  110204 2273 - 40324 кВ
    2274 - 11765 м3.

  10. Дозволити міському голові отримувати в огранах Державної казначейської служби України короткотермінові позики для покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов»язаних із забезпеченням видатків загального фонду, в першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування і медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв в межах планового бюджетного періоду, а в разі невиконання розрахунково визначених Міністерством фінансів України прогнозних надходжень доходів місцевих бюджетів на 2016 р., що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів – середньострокові позики на умовах повернення за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку.

  11. Затвердити перелік міських Програм, які будуть фінансуватись з бюджету з міської ради у 2016 році. (додаток 5)

  12. Додаток № 1 – 5 до цього рішення є його невід»ємною частиною.

  Міський голова

А. Білик